Coaching voor hondengezinnen

Het is niet altijd makkelijk om ervoor te zorgen dat je hond voldoende beweging en geestelijke uitdaging krijgt als je ook nog een gezin runt, werkt, hobbies hebt, …. 

Omdat wij voor de hond gekozen hebben zijn we het aan hem verplicht om hem een fijn leven te bieden dat past bij zijn gedragsbehoeftes. De ene hond past zich makkelijker aan dan de andere en zodoende heeft de ene hond meer en andere activiteiten nodig dan de andere (al wil dat niet zeggen dat honden die zich makkelijk aanpassen aan een minder actief leven ook minder actie nodig hebben!)

Wanneer je al een hond hebt en er een kindje geboren wordt verandert er heel veel. Het kan dan heel prettig zijn om ondersteuning te krijgen in dit nieuwe gezinsleven. Maar ook als je als gezin besluit om een hond te nemen in een gezin met kinderen kan je tegen dingen aanlopen die je van tevoren niet voorzien had. Hoe leer je de kinderen op een goede manier met het nieuwe gezinslid om te gaan? Hoe plan je genoeg tijd voor hem in? Waar heeft hij precies behoefte aan? Allemaal vragen waarvan het antwoord niet altijd even duidelijk is. 

Hoe gaan we te werk?

Geen gezin is hetzelfde. Het traject is dat dus ook niet.

Allereerst kijken we waar we precies kunnen helpen. Is er bijvoorbeeld ondersteuning nodig bij het bieden van voldoende uitdaging en beweging aan de hond? Of is er behoefte aan advies in de omgang tussen de hond en de kinderen? 

Als duidelijk is wat de vraag precies is kijken we samen naar de situatie van het gezin. Naar de samenstelling, wat voor hond(en) er leeft/leven, welke activiteiten er wekelijks op de planning staan binnen het gezin. 

Daarna maken we een plan dat haalbaar is met activiteiten die daarbij passen. Bijvoorbeeld met enkele praktijklessen aan huis of juist met hele andere middelen. 

Kosten

Omdat ieder traject anders is zijn de kosten ook niet voor iedere vraag hetzelfde. Stuur daarom een e-mail met daarin duidelijk je vraag, dan geven wij een indicatie van hoe we kunnen helpen en wat de kosten zijn.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.